สนับสนุน

grview-37415-1

เป้าประสงค์ของเราคือ เพื่อช่วยทุกคนเท่าที่จะเป็นไปได้ออกจากการเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ และออกจากความเสี่ยงของการถูกขาย และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการรื้อฟื้นของพวกเขาอย่างเต็มที่ซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตของเด็กทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ออกจากอดีตและเพื่อให้โอกาสสำหรับอนาคตที่ดีกว่าแก่พวกเขา

หากท่านต้องการมีส่วนรวมกับเราสามารถที่จะร่วมสนับสนุนมาได้ที่

kbank

ธ.กสิกรไทย
สาขาเทสโก้โลตัส พระราม 1
เลขที่ 768-2-26748-2
ชื่อบัญชี นส.วรรณา ไทยวัชรามาศ และ นส.ศิริพร สุกัญจนศิริ