ในที่สุดบ้านเด็กหลังแรกของ Destiny Children Center ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณพระเจ้า เสร็จ 99% แล้วค่ะ เหลือแก้ไขจุดเล็กๆน้อยๆค่ะ

Finally_DestinyChildrenCenter-1 Finally_DestinyChildrenCenter-2 Finally_DestinyChildrenCenter-3 Finally_DestinyChildrenCenter-4