เดือนสิงหาคม…การก่อสร้างภายใต้การดำเนินงานของคุณญี่ปุ่น

เดือนสิงหาคม…การก่อสร้างภายใต้การดำเนินงานของคุณญี่ปุ่น

เดือนสิงหาคม…การก่อสร้างภายใต้การดำเนินงานของคุณญี่ปุ่น ซึ่งเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างและมัคนายกของคริสตจักรใจสมาน เป็นนักธุรกิจที่ทุ่มเทในการรับใช้พระเจ้าไปอย่างดีเยี่ยม ต้องขอขอบคุณมา ณ...
เราได้นำก้อนหินและดินจากภูเขาที่เคยเป็นที่ตั้งพระวิหารในเยรูซาเล็ม

เราได้นำก้อนหินและดินจากภูเขาที่เคยเป็นที่ตั้งพระวิหารในเยรูซาเล็ม

เราได้นำก้อนหินและดินจากภูเขาที่เคยเป็นที่ตั้งพระวิหารในเยรูซาเล็ม และพระวจนะของพระองค์มาใส่ไว้ในรากฐานเสาบ้าน เพื่อประกาศว่า พระวาทะทรงเป็นรากฐานของบ้าน...