อัศจรรย์ใจกับวิธีที่พระเจ้าหนุนใจเราเป็นอย่างยิ่ง

อัศจรรย์ใจกับวิธีที่พระเจ้าหนุนใจเราเป็นอย่างยิ่ง

อัศจรรย์ใจกับวิธีที่พระเจ้าหนุนใจเราเป็นอย่างยิ่ง ผ่านลวดลายของเหล็กดัดที่ทำลวดลายให้เองโดยเราไม่ได้สั่ง คือทำเป็นลายเถาองุ่นและผีเสื้อ – เถาองุ่นในพันธสัญญาเดิมพูดถึงความสัมพันธ์บนพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับประชากรของพระองค์คืออิสราเอล...
สิ่งที่เราจะทำต่อไป

สิ่งที่เราจะทำต่อไป

สิ่งที่เราจะทำต่อไปคือ ถมที่เพื่อเตรียมรับมือกับน้ำที่อาจท่วมขังในหน้าฝน และทำรั้ว ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคริสตจักรพระสิริ ซึ่งเป็นพันธมิตรในพันธกิจนี้ ซึ่งได้บริจาคเงินค่าทำรั้ว และขอขอบคุณคุณนงนุชซึ่งเป็นพี่น้องคริสเตียนไทยในแอลเอ...