เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิแห่งชีวิต (Foundation of LIFE)

Restoration Center

สถานที่ตั้ง: ม.1 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ประเทศไทย

482089

ประเทศไทยเป็นเมืองหลวงของการค้ามนุษย์ในเอเชียและเป็นเป้าหมายปลายทางของการหาประโยชน์ทางเพศในเขตอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (ประกอบไปด้วยประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน)) เมืองพัทยาตั้งอยู่ในชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันออกของประเทศไทย เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวสำหรับคนมากมายทั่วโลก ที่มองหาเหยื่อที่เป็นเด็ก เพื่อหลับนอนกับเด็ก ใช้เด็กเพื่อถ่ายภาพสื่อลามก และเป็นทาสสำหรับการล่วงประเวณี เด็กบางส่วนถูกพ่อแม่ของตัวเองขายมา บางส่วนถูกล่อลวงมาโดยหลอกว่ามาทำงานที่ถูกต้องตามกฏหมาย แต่ทั้งหมดกลับถูกกักขัง ตี ให้เสพยาเสพติด และจับให้อดข้าวอดน้ำเพื่อบีบบังคับให้ยอมเป็นทาสทำงานให้ ราคาโดยเฉลี่ยสำหรับทาสแต่ละคนถูกยิ่งกว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่หนึ่งเครื่อง หรือประมาณ $90 ดอลล่าห์ ปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณการแทรกแซงจากรัฐบาลหรือการขัดขวางในเรื่องนี้แม้แต่น้อยต่อการร่วมมือกันของความชั่วร้ายในระดับนานาชาตินี้ ดังนั้น เราต้องลงมือทำ ซึ่งแน่นอนว่าเด็กคนหนึ่งมีค่ามากกว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งอย่างแน่นอน

Children1

 

วัตถุประสงค์

เป้าหมายของเราคือ เพื่อนำความหวังใจที่ชัดเจนสัมผัสได้มาสู่ความเป็นจริงอันน่าเศร้าสลดของการค้ามนุษย์ ดังนั้น เป้าประสงค์ของเราคือ เพื่อช่วยทุกคนเท่าที่จะเป็นไปได้ออกจากการเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ และออกจากความเสี่ยงของการถูกขาย และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการรื้อฟื้นของพวกเขาอย่างเต็มที่ซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตของเด็กทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ออกจากอดีตและเพื่อให้โอกาสสำหรับอนาคตที่ดีกว่าแก่พวกเขา

414263bae

ศูนย์เพื่อการรื้อฟื้นของเราจะให้สถานที่ที่ปลอดภัย การพักฟื้นแบบองค์รวม ด้วยระบบคุณค่าแบบคริสเตียน การดูแลทางด้านการรักษา การศึกษาด้วยคุณภาพที่สูง การฝึกฝนด้านสายอาชีพและการดำเนินชีวิต รวมทั้งการดูแลทั้งทางด้านโภชนาการและทางด้านสุขภาพอย่างดีเยี่ยม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เราจะให้บ้านแห่งความรักพร้อมกับสภาพแวดล้อมในแบบของครอบครัวซึ่งเด็กที่มีคุณค่าเหล่านี้จะได้รับการดูแลเอาใจใส่และรักพวกเขาอย่างไม่มีเงื่อนไข การออกแบบโปรแกรมอย่างหลากหลายของเราเพื่อเป็นการจัดเตรียมด้านต่างๆ สำหรับการเยียวยาและการรื้อฟื้นให้เด็กแต่ละคนเท่าที่จะเป็นไปได้ ยุทธศาสตร์ของเราไม่เพียงแต่ช่วยพวกเขาออกมา แต่ยังรวมไปถึงการนำพวกเขาให้มาอยู่ในจุดที่สามารถทำได้ และแต่ละคนรับการสร้างเสริมเพื่ออนาคตที่ประสบความสำเร็จและเกิดผล เพื่อพวกเขาจะมีเสรีภาพอย่างแท้จริงที่จะมีชีวิตอยู่และเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์

IMG_3928

ในการรวมและผสมผสานขององค์ประกอบทั้งหมดเข้าด้วยกันในทั้งหมดที่เราเป็นและทำเป็นความเชื่อของเราว่า พระเจ้าทรงสามารถที่จะช่วยให้รอด เยียวยารักษาและรื้อฟื้นทั้งหมดให้แก่ทุกคนได้

 

IMG_3980

การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

ระยะที่ 1:

อาคารเดี่ยวที่มีโครงสร้างบรรยากาศแบบครอบครัว แต่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นที่พักสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่ถูกช่วยออกมาจากการเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ที่พักสำหรับทีมงาน และห้องแยกต่างหากสำหรับให้คำปรึกษาและการศึกษา พร้อมกับสนามเด็กเล่นและสวนโดยรอบอาคาร

ระยะที่ 2:

การสร้างบ้านพักจำนวน 20 หลังเพื่อให้สภาพแวดล้อมของการเป็นครอบครัวอย่างแท้จริงสำหรับผู้ที่ถูกช่วยออกมาจากการเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ เพื่อพวกเขาจะได้มีประสบการร์กับความปลอดภัย ความรักและการหล่อเลี้ยงในสภาพของครอบครัว อาคารเดี่ยวในระยะที่ 1 จะใช้เป็นศูนย์ฝึกและเป็นบ้านเพื่อการปรับตัวและสภาพสำหรับผู้ที่รับเข้ามาใหม่ทุกคน เพื่อพวกเขาจะได้รับการเอาใจใส่เป็นรายตัวในระยะแรกของการปรับตัว

ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 จะเริ่มลงมือสร้างทันทีถ้ามีเงินเพียงพอ 

ระยะที่ 3:

พัฒนาโปรแกรมการดูแลติดตามผลที่ครอบคลุมเป็นวงกว้างเพื่อให้การสนับสนุนและติดตามดูเด็กๆ ที่มีครอบครัวรับไปเป็นลูกบุญธรรม หรือกลับคืนสู่ครอบครัวของพวกเขาเอง รวมทั้งการติดตามผลผู้ใหญ่ที่จะไปมีชีวิตของตัวเอง

ระยะที่ 4:

เพื่อพัฒนาการแตะต้องชุมชนในเชิงให้การศึกษาและช่วยเหลือเชิงเศรษฐกิจแก่ครอบครัวทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณที่ตกเป็นเป้าหมายของการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ให้ครอบครัวต่างๆ ได้รับการสอนที่จะรู้ถึงวิธีการต่างๆ ของพวกผู้ค้ามนุษย์ แต่มีศูนย์ให้การฝึกฝนทั้งในด้านเศรษฐกิจและอาชีพ ที่จะให้ความช่วยเหลือพวกเขาในการพัฒนาความหลากหลายในการหารายได้เพื่อครอบครัว

การเงิน:

เราเชื่อว่าจะมีบุคคลต่างๆ องค์กรธุรกิจ และคริวตจักรต่างๆ มากมายที่จะมายืนหยัดเคียงข้างนิมิตนี้ ดังนั้น การเงินจะได้รับผ่านการถวายในลักษณะต่างๆ  เราจะทาบทามบุคคล และคริสตจักรต่างๆ ที่จะขอให้ช่วยสนับสนุนเด็กๆ หรือผู้ใหญ่ทางด้านการเงิน ด้วยการบริจาคเงินในจำนวนที่เจาะจงในแต่ละเดือนเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดูแลพวกเขา

 

สถานการณ์ปัจจุบันของศูนย์เพื่อการรื้อฟื้นชีวิต:

สิ่งที่เป็นข้อดีและเป็นพระพรสำหรับศูนย์นี้ก็คือ ของประทานในรูปของที่ดิน ที่ดินนี้มีขนาด 40 เอเคอร์ (100 ไร่) เป็นที่ดินที่ไม่มีหนี้สินที่จะต้องจ่ายเป็นค่าที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 20 เอเคอร์ถูกกำหนดให้ทำโครงการเกษตรเพื่อให้การสนับสนุนด้านอาหารและบริจาคผลกำไรส่วนหนึ่งให้เป็นรายได้สำหรับศูนย์ และสถานภาพของโครงการเกษตรกำลังเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่อง การเตรียมผืนดินขั้นพื้นฐานและเตรียมเทคนิคของระบบชลประทานใกล้จะแล้วเสร็จ เรากำลังอยู่ในกระบวนการสร้างเรือนกระจกต่างๆ ปลูกข้าว ผักและผลไม้ ซึ่งจะเริ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

 

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญของโครงการ:

ดร. ซูซาน วัตสัน:   ที่ปรึกษาของโครงการ

อ.วรรณา ไทยวัชรามาศ:   ที่ปรึกษาด้านการเยียวรักษาภายใน และประสานงานคริสตจักรต่างๆ

พญ.รักอร่าม ปิฏกานนท์, M.D. :   ที่ปรึกษาทางด้านการแพทย์

ดร.อรุณี ตระการไพโรจน์ , Ed.D.:   ที่ปรึกษาทางด้านการศึกษา

นางธัญวรรณ โฆษิตธนากรณ์:   ที่ปรึกษาด้านการตลาด และการบริหาร

นางสาวนัฏกานต์ โนรี:   เจ้าหน้าที่สงคมสงเคราะห์

Mr. Benjamin Swee:   ที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ

นางกมลรักษ์ ออกัสติน:  ที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ

นายพลัง Loeamompagsin:   โครงการเกษตร

Ms. Pacharawan Nawaroongniran:   ผู้ออกแบบ

นายวีรเดช โฆษิตธนากรณ์:   ออกแบบภายในและผังการใช้พื้นที่

นายญี่ปุ่น ไกรสินสุข:   ผู้ควบคุมและรับเหมาก่อสร้าง

 

A Personal statement:

หัวใจของข้าพเจ้าแตกสลายทุกครั้งที่ได้เห็นผู้ชายสูงอายุชาวต่างชาติกำลังเดินเคียงคู่ไปกับหญิงไทยหรือเด็กหนุ่มไทย จากภาพการแสดงออกที่เห็นคนทั้งหลายก็สามารถบอกได้ว่า คนๆ นี้ทำอะไรเพื่อหาเลี้ยงชีพ ในบางแห่งเช่น เมืองพัทยา คนไทยที่พบเห็นในลักษณะนี้จะมีอายุน้อยกว่านี้มาก มันช่างน่าเป็นภาพที่น่าสลดใจที่จะเห็นชีวิตที่มีคุณค่าของคนเหล่านี้ติดกับวิถีชีวิตแบบนั้น บางคนมาจากการเลือกของเขาเองเพราะสภาพความยากจน แต่ก็มีคนอีกมากมายที่ถูกบังคับให้ต้องทำเช่นนั้น ถ้าข้าพเจ้าเองยังรู้สึกเจ็บปวดได้มากมายเช่นนี้ แล้วพระบิดาของเราจะเจ็บปวดมากกว่าข้าพเจ้าอีกสักแค่ไหน… แต่พระองค์ทรงฟังและตอบเสียงร้องของพวกเขา!

หลายปีมาแล้วพระเจ้าทรงเยี่ยมเยียนข้าพเจ้าทางความฝัน พระองค์สำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นเด็กๆ ที่มีคุณค่าเหล่านี้ และพระองค์เริ่มใส่ความฝันที่พระองค์มีถึงสถานที่ๆ ผู้ที่แตกสลายเหล่านี้สามารถจะเข้ามาและรับการรักษาให้หายโดยฤทธิ์อำนาจของพระเยซู จากนั้นรื้อฟื้นพวกเขาเข้าสู่อัตลักษณ์ที่แท้จริง และก้าวสู่เป้าประสงค์ชีวิตสูงสุดที่พระเจ้ามีให้สำหรับพวกเขาแต่ละคน แต่ข้าพเจ้าไม่สามารถทำสิ่งได้โดยลำพัง เพราะภาระกิจนี้ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะทำได้เอง ท่านจะมาร่วมเป็นหุ้นส่วนกับข้าพเจ้าในเส้นทางแห่งการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่เพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตนี้หรือไม่?

ขอบคุณ

ศิริพร สุกัญจนศิริ