อัศจรรย์ใจกับวิธีที่พระเจ้าหนุนใจเราเป็นอย่างยิ่ง ผ่านลวดลายของเหล็กดัดที่ทำลวดลายให้เองโดยเราไม่ได้สั่ง คือทำเป็นลายเถาองุ่นและผีเสื้อ – เถาองุ่นในพันธสัญญาเดิมพูดถึงความสัมพันธ์บนพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับประชากรของพระองค์คืออิสราเอล ในพันธสัญญาใหม่พูดถึงชีวิตบนความสัมพันธ์ที่สนิทสนมในพระเยซูซึ่งนำไปสู่การเกิดผล ส่วนผีเสื้อเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงพลิกฟื้น พระเจ้าจะทรงกระทำพระราชกิจที่ยิ่งใหญ่ต่อชีวิตของเด็กๆในบ้านของพระองค์หลังนี้อย่างแน่นอน สรรเสริญพระเจ้าค่ะ

Finally_DestinyChildrenCenter-f Finally_DestinyChildrenCenter-g Finally_DestinyChildrenCenter-h