มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้ยินเกี่ยวกับบ้านเด็ก ขอบริจาครถจักรยานสำหรับเด็กเล็กจำนวน 5 คัน ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

Finally_DestinyChildrenCenter-e