เดือนสิงหาคม…การก่อสร้างภายใต้การดำเนินงานของคุณญี่ปุ่น ซึ่งเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างและมัคนายกของคริสตจักรใจสมาน เป็นนักธุรกิจที่ทุ่มเทในการรับใช้พระเจ้าไปอย่างดีเยี่ยม ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
destiny_aug15_1 destiny_aug15_2 destiny_aug15_3 destiny_aug15_4