เดือนพฤศจิกายน… ล่าสุดน้ำลงแล้ว กำลังทาสี ติดตั้งสุขภัณฑ์ ใกล้ความจริงเข้าไปทุกที

destiny_nov15_1 destiny_nov15_2 destiny_nov15_3 destiny_nov15_4