สิ่งที่เราจะทำต่อไปคือ ถมที่เพื่อเตรียมรับมือกับน้ำที่อาจท่วมขังในหน้าฝน และทำรั้ว ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคริสตจักรพระสิริ ซึ่งเป็นพันธมิตรในพันธกิจนี้ ซึ่งได้บริจาคเงินค่าทำรั้ว และขอขอบคุณคุณนงนุชซึ่งเป็นพี่น้องคริสเตียนไทยในแอลเอ ซึ่งได้บริจาคเงินส่วนหนึ่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดบ่อเพื่อถมที่ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ