ทัวร์ภายในบ้าน มีห้องโถงใหญ่มากสำหรับกิจกรรมของเด็กๆ ห้องนอนใหญ่สำหรับเด็ก 30 คน

Finally_DestinyChildrenCenter-5 Finally_DestinyChildrenCenter-6 Finally_DestinyChildrenCenter-7

ห้องนอนสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก

Finally_DestinyChildrenCenter-8 Finally_DestinyChildrenCenter-9 Finally_DestinyChildrenCenter-a Finally_DestinyChildrenCenter-b