ภาพการก่อสร้างอาคาร ระยะที่ 1:

อาคารเดี่ยวที่มีโครงสร้างบรรยากาศแบบครอบครัว แต่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นที่พักสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่ถูกช่วยออกมาจากการเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ที่พักสำหรับทีมงาน และห้องแยกต่างหากสำหรับให้คำปรึกษาและการศึกษา พร้อมกับสนามเด็กเล่นและสวนโดยรอบอาคาร

Model

Ms. Pacharawan Nawaroongniran:    ผู้ออกแบบ
นายวีรเดช โฆษิตธนากรณ์:    ออกแบบภายในและผังการใช้พื้นที่
นายญี่ปุ่น ไกรสินสุข:   ผู้ควบคุมและรับเหมาก่อสร้าง

IMG_5547

S__6955018

S__6955017

S__6955016

S__6955015